ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

Sixth National Conference on New Approaches in Education and Research

پوستر ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،دانشگاه مازیار آموزش و پرورش محمودآباد - مازندران در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش