سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

Third National Conference on Modern Approaches to Education and Research

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،موسسه علمي پژوهشي ISR- دانشگاه فني و حرفه اي كشور - آموزش و پرورش محمودآباد در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش