سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

Third National Conference on Modern Approaches to Education and Research

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه علمی پژوهشی ISR - دانشگاه فنی و حرفه ای کشور - آموزش و پرورش محمودآباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر محمودآباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- شیوه های نوین در آموزش و پژوهش و چالش های آن
- شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
- رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود
- مدیریت مدرسه و بسترسازی جهت تحول مدرسه 
- نقش رضایت و انگیزه شغلی معلمان در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس
- راهبرد های نوین در تقویت ا نگیزه ی اولیا و دانش آموزان
- نقش مشاوره و هدایت تحصیلی در آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان 
- شیو ه های نوین مشاوره، ارزشیابی وراهبردهای ایجاد انگیزه
- آسیب‏های روانی، اجتماعی و تحصیلی دانش‏ آموزان
- ارزشیابی توصیفی وچالش های آن
- ارتباط بهداشت در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی 
- اوقات فراغت و کلاس های فوق برنامه
- کاربرد ورزش در آموزش و سلامت دانش آموزان 
- روانشانسی ورزشی, مدیریت ورزشی, حقوق ورزشی …
- آموزش مهارت‏های اجتماعی، زندگی و ارتباطی به دانش‏ آموزان
- نقش ارتباط خانواده و مدرسه در پیشبرد اهداف آموزشی و پیشگیری از مشکلات تربیتی و تحصیلی
- سازوکارهای مناسب برای ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان 
- جهانی شدن و نظام های آموزشی 
- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در سازمان های آموزشی
- دیدگاه­های نوین روان شناسی یادگیری، برنامه­ریزی درسی و مدیریت آموزشی در عصر حاضر 
- نقد بررسی و تحلیل محتوای آموزشی کتاب های درسی آموزش و پرورش 
- تحقیق و پژوهش در راستای تغیر یا تدوین کتاب های درسی آموزش و پرورش در مورد اهمیت های محیط زیست 
- ارتباط آموزش و پرورش با محیط زیست
- رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود 
- نقش دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و یاددهی
- نقش دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالی در تامین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پژوهش نوین
- آموزش و پژوهش مدیریت دانش و علم اطلاعات و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات
- یادگیری الکترونیکی (E-Learning) و نقش آن در آموزش های نوین
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های آموزشی
- مدیریت آموزش ، دولتی ، مدیریت منابع انسانی ، بحران و تمامی رشته های مدیریت و مرتبط با آموزش و پژوهش 
- فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری و تمامی موضوعات مرتبط با اقتصاد و صنعت ( در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها )
- نقش آموزش پژوهش محور در افزایش فرصت های شغلی و توسعه ی اقتصادی و جامعه

و کلیه موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی در تمام رشته های تحصیلی