سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه 97

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

Third National Conference on Modern Approaches to Education and Research

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه علمی پژوهشی ISR - دانشگاه فنی و حرفه ای کشور - آموزش و پرورش محمودآباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- شیوه های نوین در آموزش و پژوهش و چالش های آن
- شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
- رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود
- مدیریت مدرسه و بسترسازی جهت تحول مدرسه 
- نقش رضایت و انگیزه شغلی معلمان در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس
- راهبرد های نوین در تقویت ا نگیزه ی اولیا و دانش آموزان
- نقش مشاوره و هدایت تحصیلی در آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان 
- شیو ه های نوین مشاوره، ارزشیابی وراهبردهای ایجاد انگیزه
- آسیب‏های روانی، اجتماعی و تحصیلی دانش‏ آموزان
- ارزشیابی توصیفی وچالش های آن
- ارتباط بهداشت در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی 
- اوقات فراغت و کلاس های فوق برنامه
- کاربرد ورزش در آموزش و سلامت دانش آموزان 
- روانشانسی ورزشی, مدیریت ورزشی, حقوق ورزشی …
- آموزش مهارت‏های اجتماعی، زندگی و ارتباطی به دانش‏ آموزان
- نقش ارتباط خانواده و مدرسه در پیشبرد اهداف آموزشی و پیشگیری از مشکلات تربیتی و تحصیلی
- سازوکارهای مناسب برای ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان 
- جهانی شدن و نظام های آموزشی 
- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در سازمان های آموزشی
- دیدگاه­های نوین روان شناسی یادگیری، برنامه­ریزی درسی و مدیریت آموزشی در عصر حاضر 
- نقد بررسی و تحلیل محتوای آموزشی کتاب های درسی آموزش و پرورش 
- تحقیق و پژوهش در راستای تغیر یا تدوین کتاب های درسی آموزش و پرورش در مورد اهمیت های محیط زیست 
- ارتباط آموزش و پرورش با محیط زیست
- رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود 
- نقش دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و یاددهی
- نقش دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالی در تامین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پژوهش نوین
- آموزش و پژوهش مدیریت دانش و علم اطلاعات و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات
- یادگیری الکترونیکی (E-Learning) و نقش آن در آموزش های نوین
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های آموزشی
- مدیریت آموزش ، دولتی ، مدیریت منابع انسانی ، بحران و تمامی رشته های مدیریت و مرتبط با آموزش و پژوهش 
- فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری و تمامی موضوعات مرتبط با اقتصاد و صنعت ( در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها )
- نقش آموزش پژوهش محور در افزایش فرصت های شغلی و توسعه ی اقتصادی و جامعه

و کلیه موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی در تمام رشته های تحصیلیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش