نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت

The 9th National Conference of Positive Psychology News

پوستر نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت

نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت