سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر، فروردین ماه ۱۳۹۶

سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

The Third News Conference on Positive Psychology

پوستر سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر