ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

Sixth National Conference on Positive Psychology

پوستر ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر