هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

7th National Conference on Positive Psychology

پوستر هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر