هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت

8th National Conference on New Positive Psychology

پوستر هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت

هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه هرمزگان،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت