پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر، فروردین ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

The 5th National Conference on Psychological New Positives

پوستر پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر