چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر، اسفند ماه 96

چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

The Forth News Conference on Positive Psychology

پوستر چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر مراجعه فرمایید.


به یاری آفریدگار روح و جسم، چهارمین دوره همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر ایران با هدف «توانمندسازی زندگی فردی و اجتماعی» به تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی
روان شناسی مثبت نگر و سلامت
روان شناسی مثبت نگر و سالمندی
روانشناسی مثبت نگر در سازمان ها
روان شناسی مثبت نگر و آموزش و پرورش
روانشناسی مثبت نگر و دین
روان درمانی های مثبت نگر
روان شناسی مثبت نگر و خانواده
روان شناسی مثبت نگر و جامعه
روان شناسی مثبت نگر در محیط کار و سازمان ها
و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه روانشناسی مثبت نگر

 

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر