هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

Seventh National Conference on Management and Accounting

پوستر هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری