اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری

First National Conference on Management and Accounting

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری