پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

Fifth Management and Accounting Conference

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری