دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

پوستر دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری