چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

Fourth Management and Accounting Conference

پوستر چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری