سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری، آبان ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

Third National Conference on Management and Accounting

پوستر سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری