ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

Fifth Management and Accounting Conference

پوستر ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری