دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

پوستر دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای کلی بخش مدیریت
-مدیریت و تکنیک های بهینه سازی                                                                             
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
-مدیریت نیروی انسانی
-مدیریت فناوری اطلاعات
-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
-مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
-مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
-مدیریت تکنولوژی
-مدیریت صنعتی
-تجارت الکترونیک
-مدیریت گردشگری و جهانگردی
-مدیریت سیستمها، پویایی سیستم
- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
-حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
-مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری 
-مدیریت عمومی
-مدیریت راهبردی
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت

محورهای کلی بخش حسابداری
-حسابداری دولتی و پاسخگویی
-سیستم های اطلاعات حسابداری
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
-کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
-حسابداری منابع انسانی
-حسابداری سرمایه فکری
-حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاغات
-قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
-حسابداری محیط زیست
-یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
-کاربرد اینترنت در حسابداری
-مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها 
-تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44 
-تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه 
-نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی 
-ارزش افزوده و گزارشگری مالی 
-اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری