پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

Fifth National Conference on Organization and Management Research

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت