پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

Fifth National Conference on Organization and Management Research

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت