سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

Third National Conference on Organizational and Management Research

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت