سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

Third National Conference on Organizational and Management Research

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت

سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت