سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، شهریور ماه ۱۳۸۴

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

3rd National Conference on Maintenance

پوستر سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۴ توسط ،انجمن نگهداری و تعمیرات ایرانانجمن نگهداري و تعميرات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات