چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

14th National Congress of Mechanical Engineering of Biosystems and Mechanization of Iran

پوستر چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه رازی، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران