یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

Eleventh National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran

پوستر یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بوعلی سینا،انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران