دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

مکانیزاسیون کشاورزی
- مدیریت ماشین های کشاورزی
- مدیریت مزرعه و گلخانه
- کشاورزی دقیق (نرم افزار)
- مدیریت پسماند و بازیافت محصولات کشاورزی
- مدیریت انرژی
- مدیریت نگهداری و تعمیرات
- ارگونومی (نرم افزار) و ...

توان و ماشین
- نیروی محرکه
- طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی
- اتوماسیون و کنترل، رباتیک
- کشاورزی دقیق (سخت افزار)
- نانوفناوری ، نگهداری و تعمیرات
- ارگونومی (سخت افزار) و ...

فناورری های پس از برداشت
- خواص مهندسی مواد بیولوژیکی
- سامانه های انتقال و نگهداری
- مهندسی فرآوری محصولات کشاورزی
- نانوفناوری و ...

انرژی 
- انرژی های نو و تجدیدپذیر
- بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی
- سوخت های زیستی
- زیست توده
- تولید و فراوری انرژی های زیستی و اثرات زیست محیطی آنها و ...

ماشین های صنایع غذایی
- طراحی
- ساخت و بهینه سازی
- اتوماسیون و کنترل
- سامانه های انتقال
- ضدعفونی
- بسته بندی
- انبارداری
- سرمایش
- گرمایش
- کنترل کیفیت
- تحلیل و مدیریت مصرف انرژی
- مدل سازی و شبیه سازی و ...

 


دبیر کنگره: دکتر محمد حسین آق خانی
دبیر اجرایی: دکتر محمد طبسی زادهمقالات پذیرش شده در دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران