دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

National Congress on Biosystems Engineering and Mechanization

پوستر دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران