سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

13th National Congress of Mechanical Biosystems Engineering and Mechanization of Iran

پوستر سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.