هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران

The 7th National Conference on Organizational Architecture Advances in Iran

پوستر هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران

هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران