چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، آبان ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

4th National Conference on Organizational Architecture Achievements

پوستر چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی