دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

The 2nd National Conference on Organizational Architecture Progress

پوستر دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شیراز،دانشگاه صنعتي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی