اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

National Conference on Advances in Enterprise Architecture

پوستر اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی