اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

National Conference on Advances in Enterprise Architecture

پوستر اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی

اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

معماری سازمانی و چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع آن
معماری سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار
معماری داده
معماری زیرساخت فناوری
راهبرد معماری سازمانی
چارچوب‌های ملی معماری سازمانی
چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع نظامی
چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی
سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع
 
طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی و نگهداشت معماری سازمانی
تکنیک‌ها و الگوهای طراحی معماری سازمانی
بلوغ معماری سازمانی
مدل‌های ارزیابی خروجی‌های معماری سازمانی
ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی

ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی
حاکمیت معماری سازمانی
ابزارهای مدلسازی و مدیریت اطلاعات معماری سازمانی

رهیافت‌های نوین معماری سازمانی
معماری سازمانی ارزش‌محور
معماری سازمانی چابک
معماری سازمانی سرویس‌گرا
معماری سازمانی فرایندمحور
معماری سازمانی مدل‌رانه
معماری سازمانی راهبردی
معماری سازمانی و نظام‌های مدیریت فرایند
معماری سازمانی و محاسبات ابری، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیاء

دستاوردها و نتایج معماری سازمانی
تجربه موفق/ مطالعه موردی در حوزه معماری سازمانی
نتایج حاصل از اعمال چارچوب‌های برجسته معماری در صنعت
نتایج و دستاوردهای تدوین، پیاده‌سازی یا نگهداشت معماری سازمانی
نتایج و دستاوردهای ارزیابی و سنجش معماری سازمانی

معماری دولت الکترونیکی
تعامل‌پذیری و معماری سازمانی در دولت الکترونیکی
بازمهندسی خدمات و فرایندها در دولت الکترونیکی
نقش مدل‌های مرجع معماری در استقرار دولت الکترونیکی
زیرساخت های معماری دولت الکترونیکی 
 
مهندسی سازمان و فرایندهای حرفه
مدلسازی سازمان
مهندسی سازمان و تفکر سیستمی
مهندسی و مدیریت دانش سازمان
همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان
هستان‌شناسی سازمان
مدلسازی حرفه و مدیریت فرایندهای کسب و کار
جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی
مهارت‌ها و توانمندی نیروی انسانی در معماری سازمانی
 
 
مهندسی سرویس
سرویس‌گرایی و معماری سازمانی
معماری سرویس‌گرا
تطبیق‌پذیری سرویس‌ها
طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌هامقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی