سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، آبان ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

Third National Conference on Organizational Architecture Achievements

پوستر سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی