هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، اسفند ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

Seventh International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری