سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

Third International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری