دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری

2nd International Conference on Interdisciplinary Nanotechnology Studies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی  مطالعات میان رشته ای  نانو فناوری

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری