چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

Fourth International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری