پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

Fifth International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری