کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری

International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای  نانو فناوری

کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری