ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

The 6th International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری