هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

7th International Conference on Management and Accounting Techniques

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری