سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

3th International Conference On Thechniques Management& Accounting

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری