دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری