اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

The First International Conference on Management Techniques and Accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط شرکت همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

-حسابداری

-مدیریتمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری