پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

5th International Conference On Thechniques Management& Accounting

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری