ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، آبان ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

6th International Conference on Management and Accounting Techniques

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری