هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن، شهریور ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

The 8th international conference on metallurgical, mechanical and mining engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.