هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

7th international conference on metallurgical, mechanical and mining engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن