ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

The 6th International Conference on Metallurgical, Mechanical and Mining Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن