دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن، آبان ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

2nd International Conference on Metallurgical, Mechanical and Mining Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن