اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

First International Conference on Metallurgical, Mechanical and Mining Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن