پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

The 5th international conference on metallurgical, mechanical and mining engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن