هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

7th National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا